Στοιχεία Επικοινωνίας
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διεύθυνση: ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40, 142 34 - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Tηλ. κέντρο: 213 2000400
email[email protected]

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης